3 Hype

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka hrazená na základě nemocenského pojištění. Výpočet výše PPM je tak podobný, jako u jiných nemocenských dávek. Pro výpočet je rozhodující vyměřovací základ z posledních 12 měsíců poslední pojištěné činnosti. Typicky tedy pokud se jedná o zaměstnance, který pracuje pro jednoho zaměstnavatele, tak se v době podání žádosti o PPM vezme do úvahy příjem za posledních 12 měsíců, a z něj se pak stanoví vyměřovací základ, se kterým se dále pracuje ve výpočtu výše PPM.