5 Hype

Příspěvek na dítě patří mezi základní sociální dávky. Na dětské přídavky je nárok u nezaopatřených dětí (maximálně do 26 roků), pokud průměrný měsíční příjem v rodině (u osob ve společné domácnosti) nepřekračuje 2,7 násobek životního minima.

Od 1. 4. 2021, by se příspěvky na dítě měly zvýšit a dojde i ke změně podmínek. Přídavky by se měly zvýšit o 26% (tj. o 130 až 180 Kč). A současně bude mít na tyto sociální dávky, nárok více rodin (dětí). Namísto současného 2,7 násobku životního minima, bude od dubna 2021, nárok až do příjmu ve výši 3,4 násobek životního minima.

Příslušná změna podmínek a zvýšení přídavků na dítě, byla schválena vládou na konci prosince 2020. Na začátku roku 2021, musí tuto změnu ještě potvrdit Parlament a Senát. Pokud bude změna schválena, pak by začala platit od 1. 4. 2021.

Podle navrhované změny zákona, by se od 1. 4. 2021 měly přídavky na dítě zvýšit o 26%. V závislosti na věku dítě, by se tak od dubna 2021, měly přídavky zvýšit o 130 – 180 Kč.

 

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že zatímco nyní má nárok při příjmu do 14 904 Kč. Nově by byl nárok při příjmu až do 18 768 Kč. Tedy při příjmu o 3800 Kč vyšším.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je nyní nárok při příjmu do 28 863 Kč. Nově by byl nárok i při příjmu do 36 346 Kč. Tedy při příjmu o cca 7500 Kč vyšším.