3 Hype

To jestli má rodina nárok na přídavky na dítě se zjistí tak, že se sečtou příjmy všech členů rodiny v rozhodném období (viz předchozí odstavec) a ty se pak vydělí počtem měsíců. Pokud je tento průměrný měsíční příjem nižší, než 2,4 násobek životního minima (součet částek životního minima připadajících na jednotlivé členy rodiny či společné domácnosti), pak je nárok na dávky.

Mezi příjmy se počítá především – příjem ze zaměstnání nebo i ze samostatně výdělečné činnosti. Tedy jak příjmy z hlavního pracovního poměru nebo podnikání, tak i nejrůznější brigády, třeba formou DPP nebo DPČ.

Počítají se i všechny příjmy v souvislosti se zaměstnáním – typicky třeba odstupné při ztrátě zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky v pracovní neschopnosti, různé bonusy či prémie.

Jako příjem se počítají i některé sociální dávky – typicky třeba rodičovský příspěvek (naopak třeba příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě se jako příjem nezapočítávají). Mezi příjmy pak patří třeba i výživné, invalidní či starobní důchod, a další.