11 Hype

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM nebo také „mateřská“) je dávka poskytovaná na základě nemocenského pojištění. Spadá tedy do stejné kategorie, jako je třeba nemocenská při pracovní neschopnosti nebo ošetřovné.

To, kolik bude vaše mateřská, se odvíjí od vaší mzdy v posledním zaměstnání (pro OSVČ je rozhodující vyměřovací základ stanovený na základě posledního daňového přiznání). Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí po dobu 196 dní (nebo 259 dní při dvojčatech) ve výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

 

Z hrubé mzdy se dá jednoduše spočítat denní vyměřovací základ, který je následně snížen – provádí se redukce. Pro rok 2021 platí následující redukční hranice:

  • Do částky 1 182 Kč se započítá 100%
  • Nad 1 182 Kč do 1 773 Kč se započítá 60 %
  • Nad 1 773 Kč do 3545 Kč se započítá 30%
  • Nad 3 545 Kč se nezapočítá nic

Pro ženy se spíše nižší nebo průměrnou mzdou (cca do 35 000 Kč hrubého měsíčně) tedy platí, že jejich mateřská je cca 70% z hrubé mzdy. U žen s vyšším příjmem (nad 36 tisíc měsíčně) je to pak díky redukci o něco méně než 70% z hrubé mzdy. Při příjmu nad cca 108 000 Kč se pak již mateřská nezvyšuje.

Maximální výše mateřské v roce 2021 je 1 449 Kč za jeden kalendářní den. Tedy 43 470 Kč za 30 dní (nebo 44 919 Kč za 31 dní). Celkem je maximální možná mateřská 284 004 Kč (za 196 dní).