6 Hype

Nárok na porodné mají především ženy, které porodily první nebo druhé dítě. Na porodné pak má nárok i otec dítě, který dítě převzal do péče, nebo při převzetí dítěte od péče, která nahrazuje péči rodičů.

Aby byl nárok na porodné, pak příjem rodiny (obvykle otec + matka dítěte), nesmí v rozhodném období převýšit 2,7 násobek životního minima. Rozhodným obdobím je zde předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud by se dítě mělo narodit v březnu 2018, pak se budou posuzovat příjmy rodiny za říjen 2017 až prosinec 2017. Pokud by se dítě narodilo třeba v dubnu 2018, pak se budou posuzovat příjmy za leden 2018 až březen 2018.