5 Hype

Po skončení rodičovské dovolené (po skončení pobírání rodičovského příspěvku), má žena, která bude nezaměstnaná, nárok na podporu. Pokud skončí zaměstnání výpovědí po rodičovské, pak by se výše její podpory měla odvíjet z platu (je zde výpovědní doba 2 měsíce a někdy i odstupné).

I pokud byla žena v době rodičovské nezaměstnaná, bude mít nárok na podporu. Sice v posledních dvou letech nepracovala 12 měsíců (což je jedna z hlavních podmínek). Doba, kdy byla na rodičovské (dostávala rodičovský příspěvek), se jí ale „počítá“ (jedná se o náhradní dobu důchodového pojištění).

Pokud ale byla žena během rodičovské dovolené nezaměstnaná, pak po skončení rodičovské není z čeho spočítat výši podpory. Z rodičovského příspěvku se podpora počítat nedá.

V takovém případě se vychází z průměrné mzdy v ČR. V roce 2018 by se tedy počítala průměrná mzda za 1 až 3 čtvrtletí 2017 – což je 28 761 Kč. První dva měsíce dostane žena 15% z průměrné mzdy, druhé da měsíce dostane 12% a poslední měsíc 11%: