3 Hype

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění zaměstnanců (nebo dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ). Na tuto dávku mají nárok zpravidla ženy, v době před a po porodu. PPM je tedy to, co se často hovorově nazývá „mateřská“. Na peněžitou pomoc v mateřství pak může mnít nárok i muž (otec dítěte) nebo i osoba, která převzala dítě do péče (nahrazující péči rodičů). Jak se zvýší mateřská v roce 2017?  Od 1. 1. 2017 platí nové redukční hranice, které se používají pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Nově tedy platí tyto redukční hranice: