2 Hype

Ošetřovné je nemocenská dávka, na kterou mají nárok jenom zaměstnanci (OSVČ, nebo nezaměstnaní na tuto dávku nárok nemají). Na ošetřovné máte nárok, pokud se staráte o nemocné dítě (nebo jiného člena rodiny).

Maximální délka OČR je 9 dní (nebo 16 dní pro samoživitele/samoživitelky). Ošetřovné je ve výši 60% z hrubé mzdy (redukovaného denního vyměřovacího základu) a vyplácí se za všechny kalendářní dní.

Během epidemie koronavirus (do 30. 6. 2020), platí odlišné podmínky pro ošetřovné (OČR). Po zbytek roku, ale platí standardní podmínky.