6 Hype

Při „paragrafu na dítě“, mají zaměstnanci nárok na 60% z hrubé mzdy (nebo přesněji na 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu).

Na ošetřovné mohou mít nárok rodiče na děti, nebo může být nárok i na další členy rodiny (nárok může mít například i manžel na manželku).

Nárok ale může být i u dalších příbuzných (například babička může mít nárok na OČR na vnuka nebo vnučku, nebo obráceně je možné čerpat ošetřovné, když je nemocná babička).

Krátkodobé ošetřovné (na dítě nebo jinou osobu ve společné domácnosti), může být maximálně 9 dní. Nebo případně 16 dní, pokud se jedná o osamělého rodiče (samoživitel/samoživitelka). Pouze dlouhodobé ošetřovné, může být až 90 dní.

Kromě krátkodobého ošetřovného, může být někdy nárok i na dlouhodobé ošetřovné (u dlouhodobě nemocných osob, které byly hospitalizovány v nemocnici, a potřebují aby se o ně někdo delší dobu postaral).