4 Hype

Ošetřovné je jednou z nemocenských dávek. Podobně, jako placená nemocenská, nebo třeba peněžitá pomoc v mateřství, je i ošetřovné vypláceno na základě nemocenského pojištění (zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.).  Na ošetřovné mají nárok především zaměstnanci. Samostatně výdělečně činné osoby (OSVČ) nebo ti, kdo pracují na DPP (dohoda a o provedení práce) nebo na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) na ošetřovné nárok nemají. Ošetřovné by pak nedostávali ani ti zaměstnanci, kteří pracují z domu (Home Office).