14 Hype

Exekuční srážky ze mzdy se řídí zákonem číslo 120/2001 Sb., Exekuční řád a dále pak zákonem číslo 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Tyto zákony pamatují na to, aby v případě exekuce na plat zůstaly povinnému (tomu kdo dluží), alespoň nějaké finanční prostředky na úhradu základních životních potřeb. Platí tedy, že by nikdy neměla nastat situace, kdy vám exekutor zabaví váš veškerý příjem.

Nezabavitelné minimum se odvíjí od toho, jaké je životní minimum jednotlivce (v roce 2021 je to 3860 Kč), a jak vysoké jsou normativní náklady na bydlení v nájmu v obci do 50 tisíc obyvatel (v roce 2021 je to 6637 Kč.

Základní nezabavitelná částka je tedy 3/4 ze životního minima a normativních nákladů což je od 1. 1. 2021 částka 7873 Kč.

Tato základní nezabavitelná částka je pak dále zvýšena pokud má dlužník vyživovací povinnost vůči dětem nebo za manželku/manžela. Za každou takovou osobu je připočítána jedna třetina z nezabavitelné částky dlužníka, tj. od 1.1.2021 dalších 2624,3 Kč.

Příklad 1: Pan Novák má manželku a 3 děti ve věku 2 roky, 5 roků a 7 roků. Je u něj nařízena exekuce na mzdu. Jak vysoká je nezabavitelná částka u p. Nováka?

  • Základní nezabavitelná částka za p. Nováka = 7873 Kč
  • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 4x 2624,3
  • Celkové nezabavitelné minimum = 18 370 Kč