8 Hype

Pokud máte nařízenou karanténu (domácí izolaci), kvůli podezření na nákazu koronavirem COVID, pak máte nárok na standardní placenou neschopenku. V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by vám měl zaměstnavatel zaplatit, za karanténu v roce 2022.

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, během prvních 14 dní na neschopence, je rozhodující průměrný výdělek. Ten se zpravidla určí na základě vašeho hrubého příjmu (hrubé mzdy) a odpracovaných hodin (včetně těch přesčas), za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Pro zjednodušení, ale stačí zadat vaši průměrnou hodinovou hrubou mzdu a výsledek bude přibližně stejný (případný rozdíl je jen minimální).

Pokud je vám nařízena karanténa, tak vám váš lékař vystaví klasickou neschopenku (e-neschopenku). Tedy za předpokladu, že se v zaměstnání nedomluvíte na tom, že byste během karantény dále pracovali v režimu home-office.

Pokud byste si během karantény domluvili práci na home-office, tak nemůžete mít zároveň neschopenku. Jde buď jedno, nebo druhé.