3 Hype

Pro výpočet nároku a výše porodného je nutné do kalkulačky zadat všechny požadované informace a následně kliknout na tlačítko „výpočet“. Mezi nejdůležitější vstupní informace patří především údaj o vašem příjmu (zohledňuje se příjem všech společně posuzovaných osob). Neméně důležitá je pak informace, zda se jedná o první nebo druhé dítě. Nezapomeňte také uvést, kolik dospělých osob žije společně (může to být buď matka samoživitelka, nebo muž a žena), a jestli již mátě nějaké jiné děti.

Mezi základní podmínky pro nárok na porodné patří především to, že se jedná o první nebo druhé dítě. A rozhodující je i to, zda se jedná o první nebo druhé dítě, které porodila žena. Pokud má například otec očekávaného dítěte již jiné děti z předchozího manželství, pak to pro určení nároku na porodné nehraje roli.