5 Hype

Pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti je rozhodující vaše výplata v posledním zaměstnání. Podpora se počítá z průměrné čisté mzdy, kterou jste měli v posledním zaměstnání. Konkrétně se jedná a průměr za poslední kalendářní čtvrtletí.

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ, můžete použít tuto kalkulačku.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti vychází z průměrné čisté mzdy a podpora je v této výši:

  • 65% první dva měsíce
  • 50% druhé dva měsíce
  • 45% zbytek doby (1 – 7 měsíců podle věku)

Maximální částka, kterou za měsíc můžete dostat je ale omezena. Takže žádný měsíc nemůžete dostat více než:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2021 = 20 075 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci v roce 2021 = 22 498 Kč

Plnou výši podpory v nezaměstnanosti dostáváte jen v případě, že dostanete výpověď od zaměstnavatele (třeba kvůli snižování stavů, zániku pracovního místa apod.). Nebo pokud ukončíte zaměstnání z nějakého vážného důvodu – třeba proto, že se musíte starat o dítě, ze zdravotních důvodů, kvůli stěhování apod.

Pokud dáte výpověď vy sami, nebo pokud je pracovní poměr ukončen dohodou bez uvedení vážného důvodu, pak je nárok pouze na podporu ve výši 45% po celou dobu, co ji budete od Úřadu práce dostávat.