16 Hype

V případě, že soud povolí oddlužení formou splátkového kalendáře, jsou pak dlužníkovi prováděny srážky ze mzdy (nebo jiného obdobného příjmu) stejně, jako je tomu v případě exekuce (přednostní exekuce).

V takovém případě vám pak po dobu 3 nebo 5 roků, zůstává jen určitá nezabavitelná část platu. Dobrou zprávou je, že od 1. 1. 2021, dochází k dalšímu zvýšení základní nezabavitelné částky:

  • Nezabavitelná částka v roce od 1.1.2021 = 7872,75 Kč (do 31.12.2020 to je 7771,5 Kč)
  • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku nebo dítě od 1.1.2021 = 2624,25 Kč (do 31.12.2020 to je 2590,5 Kč)

Aby vám soud schválil oddlužení, musíte mít nějaké pravidelné příjmy, ze kterých budete schopni své dluhy splácet. K žádosti o povolení osobního bankrotu se podává přehled vašich minulých příjmů i očekávaných příjmů během insolvence.

U zaměstnanců jsou pak po dobu 3 nebo 5 roků prováděny srážky ze mzdy. To, kolik peněz zaměstnanci zůstane, závisí především na tom, jak vysoká je jeho čistá mzda, a jestli má vyživovací povinnost na manžela/manželku nebo na děti.

Obecně se dá říci, že při insolvenci (oddlužení), vám zůstává nezabavitelné minimum a k tomu už jen jedna třetina ze zbytku mzdy. To je méně, než u běžné exekuce. Tam zůstane nezabavitelné minimum a dvě třetiny ze zbytku výplaty (jedna třetina zůstane jen u přednostní exekuce, kterých je méně).