4 Hype

Exekutor má při vymáhání dluhů a pohledávek celou řadu možností. Od exekuce přikázáním pohledávky na účet (zablokování účtu v bance), přes zabavení majetku, po exekuční srážky.

Exekuční srážky bývají sice nejčastěji prováděny z platu nebo ze mzdy, to ale neznamená, že by jiné příjmy byly před exekucí „v bezpečí“. Je i několik dalších příjmů, ze které může exekutor (minimálně z části) zabavit. Patří sem třeba i nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti. Je možná i exekuce na důchod, na „mateřskou“ (peněžitá pomoc v mateřství) nebo na některé sociální dávky.