12 Hype

V případě, že je celkové daňové zvýhodnění na dítě (součet za všechny děti zaměstnance) vyšší než záloha na daň (která zůstala po započtení slevy na poplatníka), může vznikat nárok na tzv. daňový bonus. Daňový bonus pak může být přičten a to až ve výši 5025 Kč měsíčně (resp. 60 300 Kč ročně). Díky daňovému bonusu je pak možné, aby měl zaměstnanec čistou mzdu vyšší než je jeho hrubá mzda. To se ale týká spíše zaměstnanců s nižší mzdou (tedy i s nízkými povinnými odvody) nebo zaměstnanců s větším počtem dětí. Pozor také na to, že daňové zvýhodnění na dítě si může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Je ale možné aby si jeden rodič uplatnil daňové zvýhodnění na jedno dítě a druhý rodič daňové zvýhodnění na druhé dítě.