4 Hype

Porodné se podle aktuálně platných pravidel vyplácí pouze při narození prvního nebo druhého dítěte (resp. pokud je dítě převzato do péče).

Jednou z hlavních podmínek nároku na porodné je pak především to, aby příjem rodiny (matka samoživitelka, nebo oba rodiče) nebyl vyšší než 2,7 násobek životního minima. Jako příjem se posuzuje čistý příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Pokud se má tedy dítě narodit třeba v březnu 2018, pak by se posuzoval průměrný měsíční příjem ještě za rok 2017, konkrétně za měsíce říjen – listopad a prosinec. Pokud by se ale dítě narodilo až v dubnu 2018, pak se již posuzuje příjem za leden – únor – březen 2018.