8 Hype

Příslušné zákony rozlišují několik různých případů vyživovací povinnosti. Tak například mají vyživovací povinnost rodiče vůči svým dětem, a to až do doby, než se dítě zvládne samo uživit.

Stejně tak má ale i dítě vyživovací povinnost vůči svým rodičům – třeba pokud je rodič již starý, bez příjmů, ve hmotné nouzi apod. V takovém případě mají naopak děti povinnost zajistit odpovídající životní standart svému rodiči.

Platí i vyživovací povinnost otce vůči matce dítěte. Tedy otec dítěte má povinnost platit alimenty nejenom na dítě, ale do 2 let po porodu má vyživovací povinnost vůči matce, která dítě porodila.

Asi nejčastěji je ale stále otázka alimentů řešena především ve vztahu rodiče a nezletilé, nezaopatřené dítě/děti. A na tuto situaci se zaměříme především.