6 Hype

Asi nejčastěji se řeší povinnost platit alimenty mezi rozvedenými rodiči a dětmi. Problematika vyživovací povinnosti je ale podstatně komplexnější.

Jednak platí vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi. Stejně tak, jako mají rodiče vyživovací povinnost vůči nezletilým (nebo i zletilým nezaopatřeným) dětem, tak mají vyživovací povinnost i děti vůči rodičům.

Vyživovací povinnost pak v určitém omezeném rozsahu přechází třeba i na prarodiče (pokud například vyživovací povinnost vůči dětem nejsou schopni plnit rodiče), nebo i na vzdálenější příbuzné.

Platí také vyživovací povinnost otce dítěte vůči neprovdané matce (do 2 roků dítěte) nebo vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely.

Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku se ale dále budeme zabývat pouze vyživovací povinností rodičů vůči dětem, a to pak zvláště v souvislosti s rozvodem.