3 Hype

Nárok na podporu v nezaměstnanosti je podmíněn tím, že během posledních dvou roků, máte splněnou účast na důchodovém pojištění v délce nejméně 12 měsíců.

To znamená, že příslušnou dobu (12 měsíců), pracujete v zaměstnání, kde za vás zaměstnavatel odvádí sociální pojištění. Nebo že podnikáte jako OSVČ a platíte si sociální pojištění sám.

V některých případech pak může vznikat nárok na podporu i tím, že se započítá tzv. „náhradní doba zaměstnání“. Může se jednat například o dobu, kdy pobíráte invalidní důchod, pečujete o dítě do 4 roků (mateřská nebo rodičovská) a další.