2 Hype

Pro výpočet výše PPM je rozhodující denní vyměřovací základ. Denní vyměřovací základ se pak počítá zpravidla z posledních 12 měsíců. Pokud tedy budete na PPM nastupovat 1. 3. 2017, pak oněch 12 měsíců bude období 1. 3. 2016 až 28. 2. 2017. Z vašeho dotazu pak předpokládám, že po celou tuto dobu máte jenom jednoho zaměstnavatele. Denní vyměřovací základ se počítá z posledního zaměstnání, resp. z poslední pojištění činnosti. Pokud by poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, než 12 měsíců, pak by se  PPM počítala z této kratší doby.