2 Hype

Zrušení trvalého pobytu je možné provést i bez souhlasu dotyčné osoby. Pokud se daná osoba v místě svého trvalého bytu nezdržuje, pokud zaniklo její užívací právo k danému bytu/domu, pak je vše možné vyřešit na příslušném úřadu tím, že podáte žádost o zrušení trvalého pobytu.

V takovém případě je potřeba obrátit se na místní úřad (městský, obecní), a na příslušné oddělení (oddělení evidence obyvatel), a zde podat tuto žádost. V rámci žádosti byste pak měli doložit všechny skutečnosti, které jsou podstatné pro kladné vyřízení vaší žádosti.