3 Hype

Den daňové svobody je pochopitelně jen virtuální – daně platíme průběžně celý rok. Ale pro představu toho, kolik z našich příjmů si každý rok vezme stát, je to myslím docela dobrý příměr. Skoro celých pět měsíců totiž pracujeme jen proto, aby nám to stát zase všechno vzal.  Celých 149 dní tedy trvalo, než jsme „zaplatili daně“. Ale abychom nebyli tak negativní, v roce 2017 byl den daňové svobody nejdříve, za posledních 17 roků – viz následujíc graf (níže).  Třeba v roce 2010 trvalo celých 186 dní, než byly „zaplaceny daně“, tedy více než půl roku, až do 6. 7. 2010. I v loni (2016) to bylo o celé 4 dny déle.  Z tohoto pohledu (na kdy připadá den daňové svobody), je na tom nejhůře Finsko, tam si počkají až do 28. 7. 2017 (208 dní). Ve Francii pak do 25. 7. 2017 (205 dní).