37 Hype

Kolik je chudých lidí a rodin v ČR?  Podle údajů na indes.cz je v ČR asi 1,2 miliónu lidí, kteří spadají do kategorie „příjmové“ chudoby. Má se jednat o lidi, kteří mají měsíční příjem nižší než 10 220 Kč (samotný člověk) nebo nižší než 21461 Kč (čtyřčlenná rodina se dvěma malými dětmi).  A to je myslím poměrně hodně. Aby 10% lidí bylo považováno za chudé. Pravda, ono je to hodně o tom, jak se nastaví hranice toho, kdo už je chudý a kdo už ne.