2 Hype

Máte pravdu v tom, že standardní podmínky pro ošetřovné umožňují čerpat tuto dávku pouze po dobu 9 kalendářních dní (resp. po dobu 16 kalendářních dní, pokud byste byla samoživitelka a měla v péči alespoň jedno dítě do 16 roků). Ošetřovné v případě, že je škola zavřená z důvodu epidemie také může být čerpáno pouze na děti do 10 roků.

Minimálně prvních 9 dní tedy můžete dostávat ošetřovné. Po skončení těchto 9 kalendářních dní (započítávají se i soboty a neděle), jsou v zásadě tři možnosti. Pokud byste byla doma od 10. března 2020, kdy došlo k uzavření škol, pak máte na ošetřovné nárok do 18. Března 2020.