4 Hype

Asi vás zklamu, ale neexistuje žádný způsob, jak byste si vy sama, mohla nahlásit trvalé bydliště na městském úřadu. Taková možnost není.

Zákony a související předpisy, připouští pouze dvě možnosti – změnu trvalého bydliště nebo zrušení trvalého bydliště.

O změnu trvalého bydliště si můžete požádat vy sama. Je nutné zajít na příslušný úřad (oddělení evidence obyvatel, případně se dá řešit i písemně), zde nahlásit novou adresu a doložit právo daný byt/dům užívat (tj. že jste majitelem bytu, nebo že v něm máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu).