5 Hype

Aby mohla být zahájena exekuce, musí se nejprve věřitel (oprávněný, ten komu někdo dluží), obrátit na exekutora a podat návrh na exekuci. Návrh na exekuci je možné podat ve chvíli, kdy věřitel (oprávněný) disponuje platným exekučním titulem (rozhodnutí soudu apod.).

Pokud vám někdo dluží peníze, a vy byste je chtěli vymáhat formou exekuce, tak je potřeba, abyste měli platný exekuční titul. Jen na základě něj, je možné podat návrh na exekuci.

Ve chvíli, kdy je rozhodnutí soudu pravomocné, a současně uplynula lhůta, kterou soud stanovil dlužníkovi, aby svůj dluh uhradil (a nestalo se tak), pak je možné zahájit exekuci.