5 Hype

Nejčastěji si ale tuto informaci zjistí exekutor sám. Exekutor má totiž pravomoc (během vykonávání exekuce), vyžadovat součinnost třetích osob.  A tyto třetí osoby pak mají povinnost mu vyhovět.

V případě banky nebo jiného peněžního ústavu, to pak funguje tak, že exekutor pošle elektronicky (přes datovou schránku) do banky požadavek o součinnost. Nemusí tedy vědět, v jaké bance máte účet, prostě a jednoduše osloví všechny české banky.