4 Hype

V případě insolvence a srážek ze mzdy se postupuje obdobně, jako při exekuci na mzdu z důvodu přednostní pohledávky. Za provádění srážek odpovídá plátce mzdy – zaměstnavatel. Takže to, že se změnili nějaké skutečnosti rozhodné pro výpočet výše nezabavitelné částky, by měl váš manžel určitě sdělit svému zaměstnavateli, resp. mzdové účetní, která srážky provádí.

V případě, že jste uzavřeli manželství, pak by se základní nezabavitelná částka měla navýšit o částku 1538,67 Kč.

Aktuálně je to tak, že základní nezabavitelná částka za vašeho manžela je 6154,67 Kč, a dále mu zůstává jedna třetina z 9232 Kč. Pokud by čistá mzda byla přesně 22 000 Kč, pak je zbytek mzdy po provedení srážek 9233 Kč.