4 Hype

Pokud soud schválí insolvenci fyzické osoby (oddlužení), pak má dlužník po určitou dobu, povinnost informovat insolvenčního správce o všech svých příjmech. A to jak o těch běžných, tak i o všech mimořádných příjmech.

A netýká se to jenom příjmů (ve smyslu výplaty, nebo jiného peněžního příjmu). Zákon pamatuje i na situaci, kdy dlužník dostane něco darem, nebo něco zdědí.

To znamená, že dlužník v insolvenci musí insolvenčního správce neprodleně informovat o jakémkoliv příjmu – peněžním i nepeněžním. Zákon dokonce zakazuje, odmítnout přijetí nějakého daru nebo dědictví, bez souhlasu insolvenčního správce.

Takže pokud vám váš známý, daruje auto, měl byste o tom neprodleně informovat insolvenčního správce. Ten pak může požadovat, aby bylo darované auto prodáno, a výtěžek z prodeje byl použit na úhradu vašich pohledávek.