6 Hype

Výše podpory se odvíjí od průměrné mzdy a zpravidla je její výše první dva měsíce 65% z průměrné mzdy, další dva měsíce 50% a zbytek doby pak 50%. Doba, po kterou je podpora vyplácena, je pak závislá na vašem věku, a to buď 5 nebo 8 nebo 11 měsíců.

Pokud byste pak žádal o nějaké sociální dávky, pak by záleželo mimo jiné na tom, o jakou konkrétní sociální dávku by se jednalo. Pokud by to byl například příspěvek na bydlení, tak u něj se posuzuje váš příjem a náklady na bydlení za rozhodné období (kalendářní čtvrtletí). Pokud byste měl díky podpoře v nezaměstnanosti nízký příjem a vysoké nálady na bydlení, pak vám může vznikat nárok na dávku.