4 Hype

Pohřebné je jednorázově vyplácená sociální dávka, která je určena k pokrytí nákladů spojených s vypravením pohřbu. Na pohřebné vzniká nárok, pouze v případě, že se jedná o pohřeb nezaopatřeného dítěte, nebo osoby, která v době smrti byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Pohřebné se vyplácí jednorázově, a to po provedení pohřbu, ve výši 5000 Kč.