4 Hype

Podobně, jako během jarních měsíců, i během října došlo k plošnému uzavření škol. Všechny školy, včetně prvního stupně, se uzavřely 14. 10. 2020. Původně to mělo být do začátku listopadu (do 2. 11. 2020), ale návrat školáků do škol, je dosti nejistý.

V souvislosti s plošným uzavřením škol došlo i ke změnám u ošetřovného (OČR). Je sice pravda, že všechny změny ještě nebyly definitivně schváleny (a zatím tedy neplatí), vzhledem k tomu, že už ale alespoň prošly schválením v parlamentu, dá se očekávat, že jejich odsouhlasení v senátu a u prezidenta bude jen formalita. Viz. Informace o změněných podmínkách a nová kalkulačka pro výpočet OČR ve výši 70% během epidemie.

Žádost o ošetřovné je nutné vyplnit na speciálním formuláři. Ten je k dispozici v online podobě na webu ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Tento formulář musí vyplnit všichni rodiče (zaměstnanci), kteří budou požadovat ošetřovné za říjen (nebo následně i za listopad a další měsíce).

Formulář je možné vyplnit přímo online – to je ostatně důležité, protože při prvním vyplňování nové žádosti, se vám přímo v online aplikaci vytvoří příslušné číslo žádosti (to se pak bude používat i v žádostech za další měsíce).