6 Hype

Během října došlo k plošnému uzavření škol (podobně, jako během jarních měsíců). Původně měly být školy zavřené do začátku listopadu. Vzhledem k tomu, že vláda plánuje prodloužení nouzového stavu, je otázka, jestli se neprodlouží i uzavírka škol.

Podle nových podmínek, se ošetřovné (OČR) prodlužuje po celou dobu, co budou uzavřené školy. S tím souvisí i to, že na OČR budou mít nárok i ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo ti, kdo pracují a dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Při schvalování nového zákona, také parlament rozhodl, že ošetřovné bude zvýšeno na 70% z redukovaného vyměřovacího základu (za běžných podmínek je to jen 60%). Viz nová kalkulačka pro výpočet OČR během podzimní epidemie.

Na rozdíl od jarních měsíců, je ale na ošetřovné nárok jen u dětí do 10 roků (na jaře to bylo do 13 roků).

To znamená, že pokud je dítě v době zahájení podpůrčí doby (začátek OČR), mladší než 10 roků, pak je nárok na ošetřovné. Pokud je ale starší než 10 roků, tak je nárok jen za specifických podmínek. Pokud má dítě 10 narozeniny během podpůrčí doby, pak to nevadí.