7 Hype

U výše uvedených dávek se dokládá příjem za všechny osoby uvedené v žádosti o konkrétní dávku. Mezi příjmy se započítávají různé příjmy např. výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, příjmy z podnikání apod. Přesný výše příjmů viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117#p5

Pokud nějaká osoba nemá žádné z výše uvedených příjmů – s výjimkou přídavku na dítě a rodičovského příspěvku, pak se vyplní tento formulář, který pak slouží jako příloha k žádosti o sociální dávky (pokud žádáte o více sociálních dávek současně, stačí vyplnit jen jednou)