2 Hype

Příspěvek při ukončení pěstounské péče, je dávka spadající pod dávky pěstounské péče. Jedná se o jednorázově vyplácenou dávku. Nárok na ni tedy vzniká pouze jednou. A to ve chvíli – jak vyplývá z názvu – kdy dochází k ukončení pěstounské péče.  Pokud tedy dítě – které bylo v pěstounské péči a dostávalo příspěvek na úhradu potřeb dítěte – dosáhne zletilosti a dojde k zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb, pak je nárok ještě na tuto jednorázově vyplacenou dávku. Dávka se pak vyplácí přímo dané osobě (zletilému dítěti, které ukončuje pěstounskou péči)