5 Hype

Jednou z podmínek nároku na přídavky na děti, je mimo jiné i to, že se jedná o nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítětem jsou malé děti (malé a školou povinné děti do 15 roků), nebo i starší děti a to až do věku 26 roků, pokud i nadále studují (vykonávají soustavnou přípravu na budoucí povolání) na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

Za nezaopatřené dítě ale může být považováno i to, které již dosáhlo věku 15 roků, a dále nepokračuje ve studiu na střední škole nebo v jiné formě přípravy na budoucí povolání.