7 Hype

Formulář „Potvrzení o studiu“ slouží jako příloha k žádosti, o některé sociální dávky. Asi nejčastěji se jedná o přídavky na dítě, kde toto potvrzení prokazuje nárok na dávku – tedy to, že dítě je doposud nezaopatřené. Obecně je ale toto potvrzení vyžadováno při žádosti o různé sociální dávky, ve kterých je mezi společně posuzovanými osobami uvedeno nezaopatřené dítě.