5 Hype

Formulář „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“ slouží, jako příloha k žádosti o rodičovský příspěvek viz: Formulář: Žádost o rodičovský příspěvek. Nebo jako příloha k žádosti o změnu výše rodičovského příspěvku viz: Formulář: Volba výše rodičovského příspěvku 2017.

Rodičovský příspěvek je vyplácen v celkové výši 220 000 Kč. Ta je stejná pro všechny příjemce dávky (to se ale má od 1. 1. 2018 změnit, kdy na jedno dítě bude pořád 220 000 Kč, na dvojčata bude nově 330 000 Kč). U jednotlivých žadatelů se pak ale může lišit výše měsíční částky.