4 Hype

Rodné číslo patří svým charakterem mezi osobní údaje. Osobní údaje již delší dobu podléhají ochraně dle zákona číslo 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů. Rodné číslo po vás sice může být v některých situacích vyžadováno – zvláště při jednání s úřady nebo jinými orgány státní moci. Protože slouží jako jednoznačný identifikátor konkrétní osoby. Rodné číslo by ale neměl nikdo veřejně zobrazovat nebo jej dále sdělovat.

V případě, že byste dostávali nějakou sociální dávku, a ta vám byla vyplácena formou peněžní poukázky přes Českou poštu, pak bývá vyžadováno udělení souhlasu s předáváním rodného čísla. A to konkrétně pro Českou poštu. Viz příslušný formulář: Formulář: Souhlas s předáváním rodného čísla České poště.