8 Hype

Nárok na sociální dávky bývá zpravidla posuzován podle výše příjmu žadatele (nebo podle příjmu všech společně posuzovaných osob). Neplatí 100%, jsou i výjimky, jako je třeba rodičovský příspěvek, kde výše příjmu až tak důležitá není (resp. neovlivňuje nárok na dávku, pouze možnost volby výše měsíční částky).

Jednou ze sociálních dávek, kde je posuzována výše příjmu, jsou i přídavky na děti. U nich se pak dokládají příjmy za předchozí kalendářní rok. A to prostřednictvím tohoto formuláře, který pak slouží jako příloha k žádosti o dětské přídavky – viz Formulář: Žádost o přídavek na dítě 2017.