3 Hype

V případě, že vám exekutor „zablokuje“ účet v bance, tak tento účet zůstává zablokovaný minimálně do té doby, než je na něm dostatek finančních prostředků k uspokojení pohledávky exekutora.  Pro upřesnění – exekutor vám vlastně nemůže zablokovat celý účet. Může jen banku požádat o blokaci určité částky. Pokud by například na vašem bankovním účtu bylo více peněz, než je požadovaná pohledávka, pak by vám banka měla umožnit disponovat se zbytkem peněz bez omezení.