8 Hype

Pro výpočet výše exekučních srážek ze mzdy je určující to, kolik je vaše čistá mzda. Ta by měla vycházet z vaší hrubé mzdy, do které bude zahrnut jak základní plat, tak i všechny odměny, příplatky, prémie apod. Z toho se pak odečtou daně, sociální a zdravotní pojištění, započítají se daňové slevy a daňová zvýhodnění a z výsledné čisté mzdy se vypočítají exekuční srážky. Do výpočtu exekuce se naopak nezahrnují třeba cestovní náhrady za služební cestu.

Základní nezabavitelné, minimum se v roce 2017 o něco málo snížilo. Ve srovnání s rokem 2016 je v roce 2017 nezabavitelné minimum o 24 Kč nižší.  Základní nezabavitelná částka platná od 1. 1. 2017 je tedy 6154,67 Kč.

Pokud má dlužník vyživovací povinnost na nějaké děti nebo na manželku, pak se základní nezabavitelné minimum zvyšuje. A to vždy o částku 1538,67 Kč za každou takovou vyživovanou osobu.