1 Hype

Jsou zde dvě základní podmínky, které musí být splněny, abyste měla nárok na „mateřskou“ (PPM, peněžitá pomoc v mateřství). První podmínka říká, že v době zahájení PPM musíte mít v posledních dvou letech (před zahájením PPM), účast na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní.  Druhá podmínka pak říká, že v době zahájením PPM (tj. 6 – 8 týdnů před porodem) musíte být stále účastníkem nemocenského pojištění (tedy zaměstnána), nebo v ochranné lhůtě od skončení posledního zaměstnání.