4 Hype

V daňovém přiznání nebo i při výpočtu měsíční čisté mzdy, je možné uplatnit řadu různých daňových slev. Ať už je to ta základní na poplatníka, nebo na dítě, na manželku, na studenta nebo na invalidu a další. Některé slevy je možné uplatnit jenom v ročním daňovém přiznání.

V následující tabulce můžete vidět přehled, všech aktuálních daňových slev v roce 2020. A dále pak i změny v roce 2021. Pozor na to, že při daňovém přiznání za rok 2020, se uplatní daňové slevy platné v tomto roce. Naopak při výpočtu čisté mzdy v roce 2021, se použijí daňové slevy platné pro rok 2021.

Základní daňovou slevu na poplatníka, si mohou uplatnit všichni daňoví poplatníci. Tedy jak podnikatelé, tak i zaměstnanci, starobní důchodci, maminky na mateřské nebo rodičovské, apod.

Daňová sleva se uplatňuje vždy v plné výši, i když jste byli zaměstnaní jen část roku.

  • V roce 2020 byla tato daňová sleva 24 840 Kč (tj. 2070 Kč měsíčně)
  • V roce 2021 se daňová sleva zvyšuje o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. 2320 Kč měsíčně)
  • Další zvýšení bude v roce 2022, kdy se zvýší opět o 3000 Kč na 30 840 Kč (tj. 2570 Kč měsíčně)