1 Hype

Institut trvalého pobytu dané osobě nezakládá žádný zvláštní právní vztah ve smyslu vlastnictví daného bytu nebo něco podobného. Samotný trvalý pobyt je myslím spíše „historický“ přežitek, který se v českých právních předpisech objevuje spíše ze setrvačnosti (a z pohodlnosti). Trvalý pobyt hraje roli při určení místní příslušnosti při jednání s úřady, při vyřizování různých sociálních dávek atp. Jinak ale nemá žádnou významnější váhu.  Co se týká možnosti, že by exekutor mohl zbavit byt kvůli dluhům osoby, která má v daném bytě trvalý pobyt, tak to je naprosto nereálné. O to by se myslím nepokoušel ani ten „nejotrlejší“ exekutor