4 Hype

Pokud vám skončil pracovní poměr na dobu určitou k 31. 1. 2018, tak byste pravděpodobně měla mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství („mateřskou“). V dotazu ale bohužel nejsou uvedeny všechny podstatné informace, takže vám to nemohu potvrdit se 100% jistotou.

V dotazu píšete, že byste měla mateřskou dovolenou zahajovat 1. 6. 2018. Ve vašem případě se ale nebude jednat o mateřskou dovolenou. Mateřská dovolená je poskytována zaměstnavatelem. Ten má povinnost těhotným ženám poskytnout mateřskou dovolenou (omluvené volno ze zaměstnání).

Pokud jste nyní nezaměstnaná (byť v pracovní neschopnosti), tak vám nemá kdo poskytnout dovolenou. Ve vašem případě se tedy nedá hovořit o mateřské dovolené (v tom smyslu, jak tento termín chápe zákon).