1 Hype

Jen pro přesnost. Mateřská dovolená je pracovní volno, které vám poskytuje zaměstnavatel. Ten má povinnost v souvislosti s porodem a péčí o nově narozené dítě poskytnout mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů (pokud se narodí jedno dítě), nebo po dobu 37 týdnů (pokud se narodí dvě a více dětí). Mateřská dovolená také nikdy nesmí být kratší než 14 týdnů (8 týdnů před porodem a min. 6 týdnů po porodu).