6 Hype

Základním předpokladem, abyste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti je to, že v době, kdy si o ni budete žádat, budete splňovat minimální „odpracovanou“ dobu (doba účasti na důchodovém pojištění), v délce nejméně 12 kalendářních měsíců za poslední dva roky.

Pokud je splněna tato základní podmínka, tak byste na podporu v nezaměstnanosti měla mít nárok. To jestli je pracovní poměr ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele, dohodou nebo okamžitým ukončením pracovního poměru ve zkušební době, nemá na samotný nárok na podporu v nezaměstnanosti vliv.